Aplikasi Penubuhan dan Pengurusan Syarikat

Usaha ini di mulakan sekitar bulan Febuari 2019 dan di gerakkan memandangkan banyak industri mendapat suntikan bahagian IT bagi mengembangkan bisnes sedia ada ataupon perlu selari dengan era digital masa kini. Millionmind4u mengambil langkah untuk mendigitalkan proses penubuhan dan pengurusan syarikat Sdn Bhd.

Pihak SSM telah pon menggunakan sepenuhnya sistem untuk menyokong pengurusan mereka. Begitu juga industri yang berkaitan iaitu perakaunan, dengan terhasilnya banyak perisian perakaunan. Oleh yang demikian sebagai setiausaha syarikat dengan menghasilkan aplikasi ini mampu membuatkan para pengarah untuk uruskan syarikat yang di miliki dengan lebih efektif.

Aplikasi ini di bangunkan dengan beberapa fasa selari dengan misi syarikat Millionmind4u untuk pastikan aplikasi yang di hasilkan selari dengan kehendak penggunanya iaitu usahawan yang mempunyai Sdn Bhd atapon mereka yang berhasrat untuk naik taraf perniagaan sedia ada ke Sdn Bhd.

Untuk fasa pertama sasaran syarikat Millionmind adalah untuk pastikan urusan merekod maklumat awal penubuhan syarikat di terima secara digital dan maklumat asas sebelum keputusan di buat untuk naik taraf ke Sdn Bhd dapat di akses.

Segala urusan mendigital proses ini menggunakan jenama registersdnbhd.com, nama yang di gunakan sama dengan web jualan yang di miliki. Di harap aplikasi yang di bina dapat memberi manfaat kepada usahawan serta pelanggan Millionmind4u

Dapatkan di Google Play

Untuk urusan penubuhan syarikat boleh ke: www.registersdnbhd.com